Pages Menu
Categories Menu

Posted by on nov. 12, 2018 in PROIECT COD SIPOCA 367/MySMIS 112427, Slider

Rezultatele proiectului
Principalele rezultate obținute:

 • 121 de persoane recrutate pentru participare la activitățile din cadrul proiectului;
 • 3 serii de curs cu creditare ANC dedicate reprezentanților partenerilor sociali din domeniul sanitar;
 • 5 serii de program non formal dedicate reprezentanților partenerilor sociali din domeniul sanitar;
 • 120 de reprezentanți ai partenerilor sociali formați în cadrul programelor de formare profesională continuă;
 • 2 serii de curs/program a câte 12 participanți, organizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov;
 • 6 serii de curs/program a câte 16 participanți, organizate în regiunea de dezvoltare Centru;
 • 1 modul egalitate de șanse tipărit în 120 de exemplare;
 • 1 modul dezvoltare durabilă tipărit în 120 de exemplare;
 • 3 școli de vară organizate pentru reprezentanții partenerilor sociali din domeniul sanitar/socio profesional;
 • 120 de persoane instruite;
 • 12 alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
 • 1 website partener 1, 1 website partener 2;
 • 2 echipe de 10 membri sindicali voluntari pentru monitorizarea reformei in sănătate – Covasna și București;
 • 8 rapoarte civice de monitorizare a politicilor publice din domeniul saniar/socio profesional;
 • 5000 de chestionare elaborate, diseminate, centralizate și interpretate;
 • 4 focus grupuri a câte 15 participanți organizate;
 • 1 studiu independent al evoluției reformei în sănătate;
 • 1 ABC sindical diseminat în 50 de exemplare la nivel național;
 • 3 mese rotunde cu câte 15 participanți- organizate;
 • 1 strategie de advocacy elaborată;
 • 1 campanie de advocacy organizată;
 • 1 grup de lucru politici publice;
 • 8 întâlniri de lucru pentru elaborare alternative la politicile publice;
 • 1 alternativă la politicile publice formulată și promovată;
 • 1 alternativă la politicile publice aprobată.

Proiectul a fost finalizat prin depunerea proiectului de modificare de lege – Legea 153/2017 privind salarizarea la următoarele instituții și administrații publice: Parlamentul României, Guvernul României – Secretariatul General, Senat, Camera Deputaților – Comisia pentru sănătate.