Pages Menu
Categories Menu

Posted by on nov. 2, 2018 in PROIECT COD SIPOCA 367/MySMIS 112427, Slider

Obiectivele proiectului

Obiectivul general:  

Creșterea capacității sindicatelor din domeniul sanitar/socio profesional de a participa activ, a susține și promova reforma în sănătate din România, printr-o serie de intervenții integrate care să vizeze grup ținta din regiunile de dezvoltare București Ilfov și Centru și prin care să se obțină capacitarea instituțiilor vizate pentru formularea și promovarea alternativelor la politicile publice inițiate de Guvern.

Obiective specifice

OS 1 Creșterea calității procesului decizional prin capacitarea a doi parteneri sociali din domeniul sanitar și o organizație non guvernamentală relevantă printr-o serie de intervenții integrate care cuprind formare profesională specifică (8 serii a cate 12,respectiv 16 participanți), evenimente de instruire la nivel national (3 școli de vara) și măsuri suplimentare de creștere a capacității partenerilor sociali de a formula politici publice alternative (1 instrument de monitorizare, 1 studiu al evoluției reformei în sănătate,1 ABC sindical, 1 strategie de advocacy, etc.).

OS 2 Creșterea gradului de implicare a partenerilor sociali în procesul decizional la nivel local și central prin îmbunătățirea capacitătii de a promova și de a se angaja în procese reale de reformă în domeniul sanitar/socio profesional prin formarea/informarea/instruirea a 120 de reprezentanți sindicali.

OS 3 Reducerea disparităților dintre regiunile de dezvoltare ale României, prin implicarea într-un ciclu integrat de activități a unui grup țintă total de 120 de persoane care să provină din regiunile Bucuresti Ilfov și Centru.

OS 4 Creșterea capacității instituționale de coordonare între politicile elaborate în domeniile sanitar și socio profesional prin elaborarea unui instrument independent sub forma unui raport civic bilunar în scopul de a monitoriza/evalua progresul/impactul politicilor publice relevante pentru reforma în sănătate.

OS 5 Dezvoltarea capacității de formulare a alternativelor la politicile publice prin suport acordat pentru înțelegerea conceptului de advocacy prin dezvoltarea unui parteneriat operațional între parterii sociali, mediul academic și alti factori relevanți, elaborarea unei strategii de advocacy relevante la nivel național în rândul partenerilor sociali din domeniul sanitar/socio profesional și organizarea unei campaniii de advocacy, cu implicarea organizațiilor sindicale la nivel național.

OS 6 Creșterea capacității partenerilor sociali din domeniile sanitar și socio profesional prin sprijinirea acestora în dezvoltarea tehnică/ administrativă (achiziționare website, dotare cu echipamente, etc.).